ŚRODULA AUTO KOMPLEKS S.C.
image ŚRODULA AUTO KOMPLEKS S.C.

отзыв: Макс

НЕ РЕКОМЕНДУЮ обращаться в данный сервис, если Вы желаете выехать с хорошим настроением и отремонтированной (без претензией) машиной!
Жаль, что в жизни попадаються подобные конторки.
Приехал поменять колодки и масло. Поменяли, цена устроила, мастера - молодцы, претензий нет.
Но как оказалось, колодки с явным браком - скрипеть начали на 2 день.
Приехал заменить, НО "руководство" - если его таким можно назвать, не борется за своих клиентов, а главное репутацию сервиса.
В грубой манере отказали заменить колодки с явным браком (брак подтвердили мастера) и НАЧАЛИ УЧИТЬ МЕНЯ, водительский стаж 20 лет, КАК Я ДОЛЖЕН НАЖИМАТЬ НА ТОРМОЗ - СМЕШНО, Товарищи! В окончании пожелали "всего доброго" отказав в замене бракованных колодок!
Подход аля 90е года.
Если вы приличный человек и цените свои время и нервы - вам явно не в эту КОНТОРКУ!

***

NIE POLECAM kontaktowania się z tym serwisem, jeśli chcesz wyjechać z dobrym humorem i naprawionym (bez reklamacji) autem!
Szkoda, że ​​takie biurka spotykają się w życiu.
Poszedłem na wymianę oleju i hamulców. Zmienili to, cena była dobra, mistrzowie są świetni, nie ma żadnych skarg.
Ale jak się okazało, klocki z wyraźnym małżeństwem - drugiego dnia zaczęły skrzypieć.
Przyjechałem wymienić, ALE „zarząd” – jeśli można to tak nazwać, nie walczy o swoich klientów, a co najważniejsze o reputację serwisu.
W niegrzeczny sposób odmówili zastąpienia klocków oczywistym małżeństwem (małżeństwo zostało potwierdzone przez mistrzów) i ZACZĘLI MNIE UCZYĆ, doświadczenie w jeździe samochodem od 20 lat, JAK NACIŚNIĘĆ HAMULCA - ŚMIESZNI, Towarzysze! Na koniec życzyli wszystkiego najlepszego, odmawiając wymiany uszkodzonych klocków!
Podejście jak z lat 90.
Jeśli jesteś przyzwoitą osobą i cenisz swój czas i nerwy - wyraźnie nie jesteś w tym BIURKU!